Ecologische kwekerij
& tuinwinkel

WINKELWAGEN

€ 0,00

 
   

 

header

Bloemenweiden

 

MENGSELS MET ÉÉNJARIGEN

MENGSELS VOOR VASTE BLOEMENWEIDEN ZONDER GRASSOORTEN

MENGSELS VOOR BIJZONDERE SITUATIES

MENGSELS VOOR GROTERE OPPERVLAKTES (MET GRASSEN)

BETREDINGS- EN BEGRAZINGSMENGSELS (MET GRASSEN)

ZAADMENGSELS 'OP MAAT VAN DE KLANT'

INHEEMSE BLOEMENZADEN : LOSSE SOORTEN (NIET-BIO)

 

TIPS VOOR DE AANLEG VAN EEN BLOEMENWEIDE:

Hier kan u onze uitgebreide PFD brochure over bloemenweiden downloaden.

Ecoflora is pionier in het gebruik en samenstellen van bloemenweides, gedurende meer dan 20 jaar hebben wij heel wat ervaring opgebouwd rond dit thema.

Waarom zijn de bloemenweides van Ecoflora zo bijzonder?

  • 100% inheemse bloemenzaden (met uitzondering van mengsels A3 en C4)
  • Autochtone mengsels: mengsels met zaden van gecertificeerde Belgische origine en productie
  • Zaden van gecertificeerde lokale origine (Benelux, N-Frankrijk, westelijk Duitsland)
  • Geen exoten in de mengsels
  • Mengsels zijn samengesteld in functie van bodemeigenschappen, standplaats en toepassing
  • Ook ‘bijzondere’ mengsels voor groendaken, voegenmengsel, bijenmengsel, betreding,..
  • Alle onze mengsels zijn aantrekkelijk voor bestuivers en zorgen voor verrijking van de biodiversiteit

Wellicht is duurzaamheid het belangrijkste verschil tussen een bloemenweide van vaste planten en één van akkerbloemen. Een veldje met akkerbloemen houdt maximaal 2 jaar stand en moet dan terug aangelegd worden (nood aan verstoorde grond), een vaste bloemenweide heeft, in principe, een permanent karakter en moet dus niet regelmatig terug ingezaaid worden.

Aanleg:

Voor beide alternatieven geldt dat het perceel onkruid - en grasvrij wordt gemaakt, dan inzaaien (midden maart tot midden juni of van eind augustus tot midden oktober) en lichtjes inharken (de zaden moeten maar een beetje afgedekt zijn, maximaal enkele millimeter grondafdekking).

Nooit bemesten, een bloemenweide lukt trouwens beter naarmate de grond armer is ! Bij grotere oppervlaktes kan u best het bloemenweidezaad mengen met een flinke dosis droog rijnzand. Op die manier bekomt u een groter volume en dat is makkelijker om het gelijkmatig uit te strooien over het perceel.

Hoe maak ik het perceel onkruid- en grasvrij?

Er bestaan verschillende methodes : u kan de bestaande grasmat afschrappen en afvoeren (beste methode want hierdoor verwijdert u eveneens het vruchtbaarste deel van de grond), u kan de grond meerdere maanden afdekken met een ondoorzichtige folie (hierdoor sterft alles af), u kan - vóór de winter - de grond diep omploegen (grasmat minstens 30 cm onderspitten) of u kan een herbicide (zonder nawerking !) gebruiken (dit is de makkelijkste maar ook de minst ecologische oplossing).

Let op: indien er op het perceel voordien veel 'lastig' onkruid stond (brandnetels, zuring, distels, ...) dan kan u beter in twee of drie keer de grond onkruidvrij maken. Concreet kan u best twee weken wachten nadat u de grond voor het eerst bewerkt hebt. Wanneer er dan veel onkruid kiemt, schoffelt u dit allemaal eerst weg en zaait pas nadien het zaadmengsel in. Eventueel twee tot drie maal te herhalen. Deze techniek staat ook bekend als de 'valszaaibedmethode'.

Onderhoud:

Een vaste bloemenweide wordt meestal 2 maal per jaar gemaaid (begin juli/begin oktober). Laat het maaisel enkele dagen liggen zodat het rijpe zaad er kan afvallen en voer dan het maaisel af (om verrijking van de grond te vermijden).

Akkerbloemen slechts 1 maal in de herfst maaien. Na het eerste jaar kan u de grond best wat oppervlakkig "verstoren" na het maaien. Na het tweede jaar moet u opnieuw de grond omwerken en inzaaien.

Ligging:

Akkerbloemen vragen een zonnige en niet te natte standplaats . Voor een vaste bloemenweide bieden we verschillende mengsels aan in functie van het terrein. De oppervlakten worden als gemiddelde opgegeven, de benodigde hoeveelheden hangen o.m. af van het effect dat u wil bereiken . Hoeveelheden "op maat" kunnen ook.


Tip:
Een vaste bloemenweide geeft het eerste jaar niet zo veel bloei. Daarom kan het zinvol zijn om wat extra akkerbloemen A2 (20%) mee in te zaaien met het vast bloemenmengsel B1/B2/B4 voor een mooi effect vanaf het eerste jaar.  


Samenwerking met Natuurpunt:
Ecoflora en Natuurpunt werken samen.
Als specialist in inheemse planten, kruiden en tuinartikelen is Ecoflora meer dan overtuigd van het cruciale belang van biologische diversiteit in de natuur.
Ecoflora ondersteunt Natuurpunt door een financiële bijdrage op de verkoop van bloemenweides.


 

 

© EcoFlora - CMS: NettoolS - Design: Just Catch Up