PRIVACY

Privacy Terms

  1. De persoonsgegevens die aan Ecoflora BVBA worden meegedeeld kunnen enkel worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die aan de verkoper worden meegedeeld kunnen overeenkomstig voornoemde wet enkel worden gebruikt voor de volgende duidelijk omschreven en wettige doeleinden:


• De webshop (www.ecoflora.be) en de daarop door Ecoflora BVBA aangeboden diensten;
• Klantenbeheer;
• Uitvoeren van marktonderzoek en gebruikersprofilering;
• Promotieacties;
• Informeren over nieuwe diensten en evenementen van Ecoflora; het geven van aanbevelingen en voorkeuren
• Verbetering van de dienstverlening.

 

  1. De klant heeft recht op inzage en eventueel correctie van de op hem betrekking hebbende gegevens. Hij heeft ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor promotieacties. Hij kan zijn aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de klantendienst (info@ecoflora.be) of in de winkel (Ecoflora BVBA, ninoofsesteenweg 671, 1500 Halle).
  2. De verkoper behandelt de persoonlijke gegevens van de klant als vertrouwelijke informatie. Deze worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.
  3. De verkoper houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de webshop in welke mate bezocht worden.
  4. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de klant wordt gecodeerd opgeslagen, wat betekent dat Ecoflora geen toegang heeft tot dit paswoord.

 

Privacyverklaring Ecoflora BVBA :

Ecoflora BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht Ecoflora BVBA, ninoofsesteenweg 671 te 1500 Halle. De contactpersoon is Freddy Sparenberg (info@ecoflora.be)

 

Verwerkingsdoeleinden

Ecoflora BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@ecoflora.be

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).