Algemene voorwaarden

PARTICULIEREN

* De prijzen op deze website gelden voor particulieren en zijn dus BTW inclusief
* Op aanvraag sturen wij u desgewenst onze groothandelsprijzen toe (mits goedkeuring). Alle prijzen gelden 'af kwekerij Halle'. 

* De planten, zaden en producten worden geleverd volgens beschikbaarheid. 
* Prijzen en kortingen worden enkel indicatief meegedeeld en kunnen op elk moment veranderen. De vermelde prijzen gelden behoudens vergissing of vergetelheid.
* Betalingsvoorwaarden: alle verkopen en facturen zijn contant betaalbaar, tenzij andersluidende voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst. 
* Elke betaling na vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verhoging, bij wijze van schadevergoeding, mee van 15% van de factuur, met een minimum van 40€ - onverminderd een verwijlintrest van 1,5% per maand op het achterstallige bedrag. 
* Hergroei kan niet gegarandeerd worden, gezien de onmogelijkheid om de behandeling van planten, zaden of bollen na levering te controleren. 
* Eventuele klachten dienen ons binnen 3 dagen na levering te bereiken. 
* Bestellingen die niet afgehaald werden binnen de zes weken (na melding per e-mail dat de bestelling klaarstaat), worden automatisch door ons geannuleerd. Het betaalde voorschot wordt in dat geval door ons ingehouden ter compensatie van de extra kosten die de niet-afhaling voor ons met zich meebrengen. 
* Verzendingen per post gebeuren steeds op risico van de klant. 
* In geval van geschil is enkel de rechtbank van het arrondissement van de sociale zetel van Ecoflora bevoegd.
* Herroepingsrecht bij online aankopen : ‘de consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst’. De consument hoeft enkel de directe kosten te dragen voor het terugsturen van de goederen
* Contactgegevens Ecoflora bvba : Ninoofsesteenweg 671, B-1500 Halle. Tel 02.3617761 of info@ecoflora.be
* BTW-nummer Ecoflora bvba : BE0886.319.484

PROFESSIONELEN

* De prijzen op het professionele deel van onze website BTW exclusief, in euro en ‘af’ kwekerij. 
* De planten worden geleverd volgens beschikbaarheid.
* Prijzen en kortingen worden enkel indicatief meegedeeld en kunnen op elk moment veranderen. De vermelde prijzen gelden behoudens vergissing of vergetelheid.
*Leeggoed wordt gerekend aan 3.50€ voor lage kisten (VML) en 4.90€ voor hoge kisten (VMH).
Betalingsvoorwaarden :  facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum voor  regelmatige klanten. Nieuwe professionele klanten en particulieren betalen steeds contant bij levering. 
* Wij aanvaarden geen cheques.
*  Elke betaling na vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verhoging, bij wijze van schadevergoeding, mee van 15 % van de factuur, met een minimum van 40 € - onverminderd een verwijlintrest van 1,5 % per maand op het achterstallige bedrag.
* Hergroei kan niet gegarandeerd worden, gezien de onmogelijkheid om de behandeling van planten, zaden of bollen na levering te controleren.
* Eventuele postverzendingen gebeuren steeds op risico van de klant.
* Eventuele klachten dienen ons binnen 3 dagen na levering te bereiken
* In geval van geschil is enkel de rechtbank van het arrondissement van de  sociale zetel van Ecoflora bevoegd.

 

Ecoflora aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. In de mate van het mogelijke werd alle gebruikte informatie gevalideerd via diverse bronnen, toch blijven fouten en vergissingen mogelijk. Elk gebruik dat U derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.